Historie

Hotel Frederikshavn Sømandshjem er etableret i 1899 og dermed det ældste nuværende Sømandshjem.

Tanken om et sømandshjem i Frederikshavn fødtes af kaptajn Søren Thomsen. Han var fører af barkskibet "Auroritha" af Randers. I en orkan i Vesindien var han kommet i havsnød og blev omvendt. Fra den tid samlede han alt sit mandskab om Guds ord.

Da han gik i land, slog han sig ned i barndomsbyen Frederikshavn, og der brændte han efter at gøre noget for sømændene, og i 1894 åbnede han et lille sømandshjem.

Hans tanke var, at sømændene skulle have et sted "et hjem" at ty til, når de var i havn. Et hjem, hvor der ikke blev serveret spiritus, men hvor man kunne hygge sig, læse avis og skrive breve til familien.

Men omgivelserne blev hurtigt for små og i 1899 flyttede Søren Thomsen sømandshjemmet til Tordenskjoldsgtade. Denne ejendom havde Søren Thomsen tidligere bygget.

I 1905 overtog udvalget for Indenlandsk Sømandsmission Sømandshjemmet og samtidigt blev det første bestyrerpar ansat.

I 1988 blev Frederikshavn Sømandshjem omdannet til en Fond med egne vedtægter og med selvstændig lokal bestyrelse. Frederikshavn Sømandshjem & Hotel

Gennem årene er sømandshjemmet blevet udvidet og renoveret flere gange, senest i 2009/2010, og i dag fremstår det som et moderne hotel i Frederikshavn.

I 2018 ansøgtes Erhvervs- og Selskabstyrelsen om tilladelse til ændring af vedtægter. Den ønskede ændring medførte tilladelse til udskænkning af stærke drikke op til 22% alkohol, samt en navneændring til; Fonden HOTEL Frederikshavn, Sømandshjemmet, med binavnet Fonden HOTEL Frederikshavn. Hotellet drives idag som et moderne hotel på lige fod med byens andre hoteller. Men vi holder fast i vores DNA, Hotellet med en stæk tilknytning til Frederikshavn havn og havnens virksomheder.